Kumpulan Artikel-Artikel Islami Untuk Kebaikan

Ramuan Kebahagiaan


Bismillahirrahmanirrahiim

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda :
" Barangsiapa tidur dengan tenang di tempat tidurnya, sehat badannya, memiliki jatah makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dan semua kenikmatannya ".

Maksud hadist di atas adalah bahwa jika seseorang telah mendapatkan makanan yang cukup dan tempat berlindung yang aman, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan kebaikan yang terindah.
Ini terjadi pada kebanyakan orang.Namun mereka tidak pernah menyebutnya, melihatnya dan merasakannya sebagai kebahagiaan dan kebaikan.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada RasulNya : " Dan, telah Aku sempurnakan nikmatKu kepadamu ".
( QS. Al-Maidah : 3 ).

Nikmat apa yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam secara sempurna ?Apakah nikmat itu berupa materi ? Apakah itu makanan yang melimpah ? Apakah istana-istana, emas dan perak ?Tentu tidak.Rasulullah tidak memiliki semua itu.

Kenyataannya Rasulullah yang agung ini masih tidur di sebuah kamar yang beralaskan tanah dan beratapkan pelepah kurma.Beliau mengikat perutnya dengan dua buah batu untuk menahan rasa laparnya.Dan hanya beralaskan tikar yang terbuat dari pelepah kurma yang membekas di belikatnya.

Beliau menggadaikan pakaian perangnya kepada seorang yahudi dengan harga tiga puluh sha' gandum.Beliau berkeliling selama tiga hari untuk mendapatkan urma yang paling jelek untuk di makan dan untuk sekedar menutup rasa lapar, namun tidak mendapatkannya.

" Dan, sesungguhnya hari akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan.Dan kelak Rabbmu pasti memberikan karuniaNya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas ".
( QS. Adh-Dhuha : 4 - 5 )

" Sesungguhnya, telah Kami berikan kepadamu sebuah sungai di surga ".
( QS. Al-Kautsar : 1 )


Semoga yang sedikit ini bermanfaat...Marilah kita untuk senantiasa Mengajak Dan Menebar Kebaikan bagi sesama.

Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.Semoga Allah melimpahkan shalawat, salam dan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para shahabatnya, serta seluruh pengikut beliau

Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaa hailla anta astaghfiruka wa atubu ilaika...

Wassalam...

0 Komentar untuk "Ramuan Kebahagiaan"

Back To Top