Kumpulan Artikel-Artikel Islami Untuk Kebaikan

Ar - Rahman

Bismillahirrahmanirrahiim...

Cara mulia dan terpenting yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah adalah dengan bertawasul kepadaNya dengan nama-namaNya yang baik.Allah telah memerintahkan kita dalam Al-Qur'an untuk berdoa dengan menyebut nama-namaNya.

Sebagaimana firmanNya : " Hanya milik Allah-lah al-Asma al-Husna',maka bermohonlah dengan menyebut Asmaul al-Husna' itu dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam ( menyebut ) nama-namaNya.Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 
( QS. Al-A'raf " 180 ).
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam juga bersabda : " Sesungguhnya Alah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu,  barangsiapa menjaganya, ia akan masuk Jannah ". 
( HR. Bukhari dan Muslim ).

Salah satu dari Asmaul al-Husna' itu adalah Ar-Rahman.Nama ini disebutkan Allah dalam firmanNya : " Katakanlah,"Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.Dengan nama yang mana saja kamu seru,Dia mempunyai al-Asma al-Husna' ( nama-nama yang terbaik ) ". 
( QS. Al-Isra' : 110 ).

Ar-Rahman adalah Zat yang mempunyai sifat kasih sayang kepada hamba-hambaNya.Dengan sifat tersebut Allah menciptakan hamba-hambaNya,memberikan rejeki dan petunjuk kepada mereka, memberi rahmat dan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, juga memberikan rasa aman bagi mereka.Semua bentuk kasih sayang Allah adalah untuk menguji siapa diantara mereka yang paling baik amalnya.Kasih sayang Allah di dunia tercurah untuk seluruh manusia, baik orang-orang mukmin maupun orang kafir.

Sifat kasih sayang akan menumbuhkan harapan dan optimisme, akan mendorong manusia untuk berbuat baik, dan akan menutup pintu ketakutan dan keputusasaan, serta menjadikan seorang hidup dengan aman sentosa.

Dalam hadist Abu Hurairah disebutkan bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : " Allah menciptakan seratus bagian kasih sayang, kemudian Dia menahan sembilan puluh sembilan bagian dan hanya menurunkan satu bagian ke muka bumi.Dari satu bagian tersebut semua makhluk berkasih sayang sesama mereka sampai-sampai seekor kuda mengasihi anaknya dengan mengangkat kukunya agar tidak mengenai anaknya itu ".
( HR. Al-Bukhari ).

Orang yang mengesakan Ar-Rahman, hatinya akan dipenuhi dengan kasih sayang, cinta dan iman.Seorang muslim harus bersemangat untuk membantu saudaranya, baik mereka seorang muslim atau bukan.Dan hendaklah ia mencintai orang-orang yang beriman sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, menghormati yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda, bergembira saat mereka mendapatkan kegembiraan dan bersedih saat mereka mendapatkan kesedihan.

Adapun bentuk kasih sayang terhadap orang kafir adalah dengan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam dan berusaha menyelamatkan mereka dari azab neraka,serta berusaha bersungguh-sungguh dalam menasehati mereka.Disebutkan dalam sebuah hadist bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : " Orang yang pengasih akan dikasihi Allah Yang Maha Pengasih, kasihanilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihi kalian ". 
( Shahih Al - Jami' ( 3522 ).

Doa-doa yang berkaitan dengan nama Ar-Rahman :

" Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakanNya, dan dari kejahatan apa yang turun dari langit, dari kejahatan yang naik ke langit, dan dari kejahatan fitnah malam dan siang serta dari setiap jalan kejahatan kecuali jalan yang menghantarkan pada kebaikan wahai Zat Yang Maha Pengasih ".
( As-Sisilah As-Shahihah (840) ).

" Ya Allah, Zat yang memberi kasih sayangNya di dunia akherat, Engkaulah yang memberikan kasih sayang kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencegah kasih sayang dari orang-orang yang Engkau kehendaki.Ya Allah, kasihilah aku, dengan kasih sayang yang aku tidak membutuhkannya lagi selainMu.Ya Allah, Engkaulah Zat Yang Maha Pengasih dan tempat meminta pertolongan " .
( Shahih At-Targhib Wa-Tarhib (1821) ).

Semoga bermanfaat.Marilah kita untuk senantiasa Mengajak Dan Menebar Kebaikan kepada sesama.

Kita beristighfar kepada Allah dan semoga Allah melimpahkan shalawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, keluarga dan para shahabatnya serta seluruh pengikut beliau.
Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaa hailla anta astaghfiruka wa atubu ilaika...

Wassalam...

Tag : Asmaul Husna
0 Komentar untuk "Ar - Rahman"

Back To Top