Kumpulan Artikel-Artikel Islami Untuk Kebaikan

LANTUNAN DOA
Bismillahirrahmanirrahiim

Ya Allah, kami memohon kepadaMu keteguhan dalam menunaikan perintah, kami meminta kepadaMu agar kami selalu bersyukur atas nikmatMu dan agar beribadah dengan baik.Kami memohon kepadaMu lisan yang jujur dan hati yang bersih, dan kami berlindung kepadaMu dari kejahatan yang Engkau ketahui dan kami memohon kepadaMu kebaikan yang Engkau ketahui, dan kami memohon ampun kepadaMu  dari dosa yang Engkau ketahui, karena Engkau Maha Mengetahui hal yang ghaib.

Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pahamkanlah kami semua dalam urusan agama, dan jagalah kami Ya Allah dari segenap fitnah,baik yang tampak maupun yang tersembunyi.Sesungguhnya, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Ya Allah, tutupilah aib kami dan jangan Engkau hinakan kami.Rahmatilah kami dan jangan Engkau adzab kami Yaa Allah.

Ya Allah, Wahai Yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat, Mahasuci Engkau dan dengan memujiMu, kami bertawakkal kepadaMu dalam masalahku dan Engkau Maha Mengetahui dosa-dosa kami, maka ampunilah kami, berilah kami keselamatan dan mudahkan urusan kami.
Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami nikmat memandang wajahMu dan kerinduan untuk berjumpa denganMu, tanpa kesulitan yang menghalangi dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman, dan jadikanlah kami orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk.

Duhai Allah, janganlah engkau tinggalkan satu dosapun dari salah seorang dari kami yang berada di tempat mulia ini, kecuali Engkau mengampuninya, jangan Engkau tinggalkan seorang yang sakit, kecuali Engkau menyembuhkannya, jangan Engkau tinggalkan satu hutang pun kecuali Engkau melunasinya.
Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan jadikanlah kami indah dengan keselamatan.Tiada Ilah ( yang berhak disembah ) kecuali Allah Yang Maha Tunggal dan Maha Perkasa, Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan satu niat kecuali Engkau lapangkan jalan untuk mewujudkannya, jangan Engkau tinggalkan seorang yang meninggal kecuali Engkau merahmatinya, jangan Engkau tinggalkan pelaku maksiat kecuali Engkau memberinya hidayah.
Ya Rabb, jangan Engkau tinggalkan seorang yang taat kecuali Engkau menjadikannya tetap lurus, dan jangan Engkau tinggalkan satu keperluan, yang mana Engkau meridhainya dan ada maslahat bagi kami kecuali Engkau memenuhi  keperluan itu, Engkaulah Rabb semesta alam

Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak berguna, dari amalan yang tidak diangkat naik dan dari doa yang tidak di dengar.Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadaMu dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak di dengar, dari diri yang tidak pernah kenyang dan dari ilmu yang tidak berguna.Kami berlindung dari keempat hal itu.
Ya Rabb, sungguh kami berlindung kepadaMu dari karakter, perbuatan, nafsu, dan penyakit yang buruk.Ya Allah, sungguh kami berlindung padaMu dari siang dan malam yang buruk, dan dari tetangga yang buruk di rumah kediaman.


Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sabagai pertemuan yang dirahmati, jadikanlah perpisahan kami setelah ini sebagai perpisahan yang terjaga ( kebaikannya ), janganlah Engkau jadikan salah seorang di antara kami, sebagian dari kami dan orang yang bersama kami sebagai orang yang sengsara dan terlarang ( mendapat rahmatMu ).
Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, berilah petunjuk umat manusia dengan perantaa kami, jadikanlah kami sebagai sebab orang yang mendapat petunjuk.

Ya Allah, jika Engkau menghendaki adanya fitnah pada umat manusia, maka matikanlah kami bukan dalam kondisi hina, kondisi terkena fitnah, bukan sebagai perubah dan pengganti ( ajaranMu ), dengan rahmatMu wahai Engkau yang lebih berkasih sayang dari orang-orang yang berkasih sayang.Ya Allah, rengkuhlah kaum muslimin yang bertelanjang kaki, berilah pakaian kepada kaum muslimin yang telanjang, dan berilah makanan kepada kaum muslimin yang kelaparan.

Ya Allah, jangan Engkau haramkan Indonesia dari keamanan dan ketentraman.Ya Allah, jangan Engkau haramkan Indonesia dari tauhid dan orang-orang yang bertauhid, dengan kasih sayangMu wahai Engkau yang paling berkasih sayang dari orang-orang yang berkasih sayang.Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran pada saudara-saudara kami yg saat ditimpa musibah.Dan berikanlah pahala atas kesabaran saudara-saudara kami yang sedang diuji dengan musibah Ya Rahman... Ya Rahimm...Curahkanlah kasih sayangMu,


Ya Allah, kami berlindung kepadaMu Yaa Allah semoga kami tidak menjadi " jembatan " tempat manusia menyeberang ke surga tetapi selanjutnya kami di jerumuskan ke dalam Jahannam.Ya Allah, kami berlindung kepadaMu ya Rabb, jangan sampai kami mengingatkan sesuatu kepada hambaMu tetapi kami sendiri justru melupakannya.
Ya Allah, limpahkan shalawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Ala'ihi Wa Sallam amin...amin..Yaa Rabb

Semoga bermanfaat.Marilah kita untuk senantiasa Mengajak Dan Menebar Kebaikan bagi sesama.
Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.Semoga Allah melimpahkan  shalawat,salam dan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam,keluarga dan para shahabatnya, serta seluruh pengikut beliau.
Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaa hailla anta astaghfiruka wa atubu ilaika...

Wassalam...
Tag : Adab
0 Komentar untuk "LANTUNAN DOA"

Back To Top