Kumpulan Artikel-Artikel Islami Untuk Kebaikan

THIIBAH ( Bersih Hati )


Bismillahirrahmanirrahiim

Ath-Thiibah berarti lapang dada, kejernihan jiwa dan kelembutan hati.Kata ath-thiib dalam bahasa Arab berarti bersiah dan rapih, bagus dan terjaga, mudah dan lembut, mempunyai rasa aman dan kebaikan yang banyak, dan tidak ada kotoran sedikitpun di dalamnya.
( Lisan Al'Arab,artikel ).
Orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini bagaimana mungkin tidak disukai orang lain ?Hampir semua kebaikan dan kebajikan ada padanya.Sifat thiibah ini tumbuh dari proses pembersihan jiwa (Tazkiyatun-Nafsi).

Hal ini diperkuat oleh hadist dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : "Syetan akan mengikat tiga ikatan di kepala setiap orang dari kalian bila ia sedang tidur.Pada setiap ikatan tertulis "Malam sangat panjang, maka tidurlah", maka jika ia bangun dan berdzikir kepada Allah lepaslah satu ikatan.Bial ia berwudhu, maka lepaslah ikatan kedua, dan bila ia shalat, maka lepaslah iktan ketiga. Selanjutnya orang ini akan menjadi bersemangat dan bersih jiwanya (thiib an nafsi).Jika tidak demikian, maka jiwanya akan kotor dan ia pun menjadi pemalas."
( HR. Bukhari, Muslim ).

Ibnu Hajar memberi penjelasan : "Perkataan "Thiib an nafsi" dalam hadist ini berarti ia gembira dengan taufik yang diberikan Allah kepadanya untuk melaksanakan ketaatan (ibadah), juga dengan janji pahala yang diberikan dan terlepasnya ikatan syetan.Demikian yang dikatakan.

Tapi penafsiran yang lebih tepat sepertinya adalah bahwa shalat malam itu mengandung hikmah untuk membersihkan jiwa (Thiib an nafsi ).
( Fath Al Bari, 3/26).

Orang yang hatinya bersih akan lebih tenang dalam hidupnya.Senyumnya pun terasa akan lebih indah dalam banyak kesempatan.Hal inilah yang pernah diperhatikan oleh para shahabat pada suatu kali diri Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.

Salah seorang dari mereka bertanya : "Ya Rasulullah ! Kami melihat Anda begitu ceria hari ini." Beliau menjawab : "Ya memang, alhamdulillah."Kemudian beliau membicarakan masalah kekayaan, maka beliau bersabda : "Tidak mengapa dengan kekayaan bagi orang yang bertakwa, dan kesehatan bagi orang yang bertakwa akan lebih baik daripada kekayaan, serta thiib an nafsi (kebersihan hati) adalah suatu nikmat yang luar biasa."
( HR. Ibnu Majah ).

Semoga yang sedikit ini bermanfaat.Marilah kita untuk senantiasa Mengajak Dan Menebar Kebaikan bagi para sesama.

Kami beristighfar kepada Allah.Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan shalawat,salam dan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para shahabatnya serta seluruh pengikut beliau.

Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaa hailla anta astaghfiruka wa atubu ilaika...

Wassalam...

0 Komentar untuk "THIIBAH ( Bersih Hati )"

Back To Top