Kumpulan Artikel-Artikel Islami Untuk Kebaikan

Kehidupan Nan Indah


Bismillahirrahmanirrahiim

Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk dapat meraih kebahagiaan adalah keimanan kepada Allah Rabb alam semesta.Dan, selain keimanan, karena tidak dapat dijadikan pedoman hidup, maka ia tidak akan berguna.

Pokok utamanya adalah keimanan kepada Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Nabi, dan Islam sebagai agama.

Muhammad Iqbal, penyair asal Pakistan mengatakan :

Orang kafir itu bingung

dan pikirannya adalah tempat yang membingungkan,

sdangkan orang mukmin itu adalah makhluk

di mana kebingungan tunduk kepadanya.

Yang lebih agung dan benar dari syair di atas adalah firman Allah :
"Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan "
( QS. An-Nahl : 97 ).

Dalam ayat berikut dijelaskan syarat-syarat untuk mencapai kehidupan yang baik, beriman kepada Allah dan beramal shalih.
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal shalih, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang."
( QS. Maryam : 96 ).

Sedangkan ayat di bawah ini menjelaskan dua faedah dari kehidupan baik di dunia serta di akherat, dan pahala yang besar di sisi Allah.
" Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) akherat ).
( QS. Yunus : 64 ).

Semoga yang sedikit ini bermanfaat.Marilah kita untuk senantiasa Mengajak Dan Menebar Kebaikan bagi para sesama.

Kami beristighfar kepada Allah.Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan shalawat,salam dan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para shahabatnya serta seluruh pengikut beliau.

Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaa hailla anta astaghfiruka wa atubu ilaika...

Wassalam...

0 Komentar untuk "Kehidupan Nan Indah"

Back To Top