Kumpulan Artikel-Artikel Islami Untuk Kebaikan

Jangan Menyekutukan Allah

Bismillahirrahmanirrahiim

Di bawah ini adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang melarang kita untuk menyekutukan Allah, dan sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, kecuali syirik.

" Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu pun."
( QS. An-Nisaa' (4) : 36 ).

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendakiNya."
( QS. An-Nisaa' (4) : 48 ).

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakiNya.Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya."
( QS. An-Nisaa' (4) : 116 ).

"..bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah..."
( QS. Ali 'Imran (3) : 64 ).

"Sesungguhnya yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka."
( QS. Al-Maidah (5) : 72 ).

"Katakanlah :"Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama sekali berserah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-sekali kamu termasuk golongan orang-orang musyrik."
( QS. Al-An'aam (6) : 14 ).

"Dan (aku telah diperintahkan) : hadapkanlah mukamu kepada (Islam) dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik."
( QS. Yunus (10) : 105).

"Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu, tidak ada tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik."
( QS. Al-An'aam (6) : 106 ).

"Katakanlah :'Inilah jalan (agama)ku.Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata.Mahasuci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik ."
( QS. Yusuf (12) : 108 ).

"Janganlah kamu adakan tuhan yang lain di sampong Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah). "
( QS. Al-Israa' (17) : 22 ).

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya sewaktu ia menasehatinya :'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya memepersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar."
( QS. Luqman (31) : 13 ).

" Sesungguhnya orang-orang kafir,yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik,(akan masuk) ke neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk."
( QS. Al-Bayyinah (98) : 6 ).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Syirik yang dilakukan umatku lebih tersembunyi daripada semut halus yang merayap di atas batu besar."
( HR. Hakim dari Anas r.a ).

Heraclius, raja Romawi Timur yang memerintah pada tahun 601-631 M , pernah bertanya kepada Abu Sufyan melalui juru bahasanya, katanya :"Apa yang diperintahkan Muhammad kepada kamu sekalian ?" Abu Sufyan menjawab :" Dia menyuruh kami menyembah Allah semata-mata, dan tidak mempersekutukanNya.Tinggalkan apa yang diajarkan nenek moyangmu, disuruhnya kami menegakkan shalat, berlaku jujur, teguh hati, dan mempererat tali persaudaraan."
( HR. Bukhari ).

Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat.Marilah kita untuk senantiasa Mengajak Dan Menebar Kebaikan kepada sesama.

Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan shalawat,salam dan keberkahan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,keluarga dan para shahabatnya.

Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaa hailla anta astaghfiruka wa atubu ilaika...

Wassalam...
Tag : Nasehat, Tauhid
0 Komentar untuk "Jangan Menyekutukan Allah"

Back To Top