Kumpulan Artikel-Artikel Islami Untuk Kebaikan

Untaian Doa...

Bismillahirrahmanirrahiim

Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pahamkanlah kami semua dalam urusan agama, dan jagalah kami Ya Allah dari segenap fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.Sesungguhnya, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ya Allah, tutupilah aib kami dan jangan Engkau hinakan kami.Rahmatilah kami dan jangan Engkau adzab kami Ya Allah.

Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, pintu manusia telah tertutup rapat bagi kami, pertolongan mereka tidaklah mendatangkan manfaat.Ya Allah, hati kami telah lelah, tenaga kami telah terkuras, air mata telah melelehkan semangat kami, langkah kami gontai.

Ya Allah, yang sinar-Mu menutupi timur dan barat, terangilah pula kiranya hati kami dan bersihkan air mata kami dengan salju-Mu yang sejuk.Angkatlah hijab kesulitan yang membuat air mata kami menetes dari kelopaknya, lupakanlah ingatan kami akan awan hitam yang melekat, dan ringankanlah kami yang gontai.

Ya Allah, sempurnalah sinar-Mu, lalu Engkau bimbing kami, maka bagimulah segala puji.Besarlah rasa maaf-Mu, lantas Engkau ampuni dosa-dosa kami, maka bagi-Mulah segala puji.


Ya Allah, jika Engkau menghendaki adanya fitnah pada umat manusia, maka matikanlah kami bukan dalam kondisi hina, kondisi terkena fitnah, bukan sebagai perubah dan pengganti ( ajaran-Mu ), dengan rahmat-Mu wahai Engkau yang lebih berkasih sayang dari orang-orang yang berkasih sayang.Ya Allah, rengkuhlah kaum muslimin yang bertelanjang kaki, berilah pakaian kepada kaum muslimin yang telanjang, dan berilah makanan kepada kaum muslimin yang kelaparan.

Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan satu niat kecuali Engkau lapangkan jalan untuk mewujudkannya, jangan Engkau tinggalkan seorang yang meninggal kecuali Engkau merahmatinya, jangan Engkau tinggalkan pelaku maksiat kecuali Engkau memberinya hidayah.

Ya Rabb, jangan Engkau tinggalkan seorang yang taat kecuali Engkau menjadikannya tetap lurus, dan jangan Engkau tinggalkan satu keperluan, yang mana Engkau meridhainya dan ada maslahat bagi kami kecuali Engkau memenuhi keperluan itu, Engkaulah Rabb semesta alam

Ya Rabb, tolonglah kami dan jangan Engkau tolong siapa pun yang mencelakakan kami.Belalah kami dan jangan Engkau bela siapa pun yang akan mencelakakanku.Berilah kami kemampuan untuk memperdayai musuh dan jangan Engkau biarkan musuh memperdayai kami.Berilah kami petunjuk dan mudahkanlah petunjuk itu untukku.Belalah kami dalam menghadapi siapa pun yang berbuat jahat terhadap kami.

Ya Rabb, jadikanlah kami hamba_Mu yang selalu bersyukur kepada-Mu, senantiasa berdzikir kepada-Mu, senantiasa takut kepada-Mu, senantiasa taat kepada-Mu, senantiasa tawadhu kepada-Mu, serta selalu menundukkan diri dan bertaubat kepada-Mu.

Ya Rabb, terimalah taubat kami, bersihkanlah dosa kami, perkenankanlah permohonan kami, kuatkanlah hujjah kami jagalah lisan kami agar selalu berkata baik dan benar, berilah petunjuk kepada hati kami, dan hilangkanlah segala penyakit hati kami ya Allah.

Ya Allah, jangan Engkau haramkan Indonesia dari keamanan dan ketentraman.Ya Allah, jangan Engkau haramkan Indonesia dari tauhid dan orang-orang yang bertauhid, dengan kasih sayang-Mu wahai Engkau yang paling berkasih sayang dari orang-orang yang berkasih sayang.Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran pada saudara-saudara kami yg saat ditimpa musibah.Dan berikanlah pahala atas kesabaran saudara-saudara kami yang sedang diuji dengan musibah Ya Rahman... Ya Rahimm...Curahkanlah kasih sayang-Mu...

Ya Allah, kami memohon kepada-Mu keteguhan dalam menunaikan perintah, kami meminta kepada-Mu agar kami selalu bersyukur atas nikmat-Mu dan agar beribadah dengan baik.Kami memohon kepada-Mu lisan yang jujur dan hati yang bersih, dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang Engkau ketahui dan kami memohon kepada-Mu kebaikan yang Engkau ketahui, dan kami memohon ampun kepada-Mu dari dosa yang Engkau ketahui, karena Engkau Maha Mengetahui hal yang ghaib.

Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu Yaa Allah semoga kami tidak menjadi " jembatan " tempat manusia menyeberang ke surga tetapi selanjutnya kami di jerumuskan ke dalam Jahannam.Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu ya Rabb, jangan sampai kami mengingatkan sesuatu kepada hamba-Mu tetapi kami sendiri justru melupakannya.

Ya Allah, limpahkan shalawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Ala'ihi Wa Sallam amin...amin..Yaa Rabb


Semoga bermanfaat.Marilah kita untuk senantiasa Mengajak Dan Menebar Kebaikan bagi sesama.

Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.Semoga Allah melimpahkan shalawat,salam dan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam,keluarga dan para shahabatnya, serta seluruh pengikut beliau.

Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaa hailla anta astaghfiruka wa atubu ilaika...

Wassalam...
Tag : Adab, Tauhid
0 Komentar untuk "Untaian Doa..."

Back To Top